Дата Период Факт Прогноз Пред Ед. изм.
27.02.2017 27.02.2017 2201.00000 
1833.90000 млрд рублей
22.02.2017 22.02.2017 1833.90000 
1786.70000 млрд рублей
21.02.2017 21.02.2017 1786.70000 
1709.80000 млрд рублей
20.02.2017 20.02.2017 1709.80000 
1685.20000 млрд рублей
17.02.2017 17.02.2017 1685.20000 
1567.60000 млрд рублей
16.02.2017 16.02.2017 1567.60000 
1659.30000 млрд рублей
15.02.2017 15.02.2017 1659.30000 
1726.00000 млрд рублей
14.02.2017 14.02.2017 1726.00000 
1634.90000 млрд рублей
13.02.2017 13.02.2017 1634.90000 
1573.20000 млрд рублей
10.02.2017 10.02.2017 1573.20000 
1515.10000 млрд рублей
09.02.2017 09.02.2017 1515.10000 
1708.20000 млрд рублей
08.02.2017 08.02.2017 1708.20000 
1790.80000 млрд рублей
07.02.2017 07.02.2017 1790.80000 
1692.30000 млрд рублей
06.02.2017 06.02.2017 1692.30000 
1466.80000 млрд рублей
03.02.2017 03.02.2017 1466.80000 
1420.70000 млрд рублей
02.02.2017 02.02.2017 1420.70000 
1402.50000 млрд рублей
01.02.2017 01.02.2017 1402.50000 
1285.70000 млрд рублей
31.01.2017 31.01.2017 1285.70000 
1004.50000 млрд рублей
30.01.2017 30.01.2017 1004.50000 
980.30000 млрд рублей
27.01.2017 27.01.2017 980.30000 
834.00000 млрд рублей
26.01.2017 26.01.2017 834.00000 
1626.90000 млрд рублей
25.01.2017 25.01.2017 1626.90000 
1749.40000 млрд рублей
24.01.2017 24.01.2017 1749.40000 
1929.70000 млрд рублей
23.01.2017 23.01.2017 1929.70000 
1755.80000 млрд рублей
20.01.2017 20.01.2017 1755.80000 
1722.30000 млрд рублей
19.01.2017 19.01.2017 1722.30000 
2032.00000 млрд рублей
18.01.2017 18.01.2017 2032.00000 
2002.70000 млрд рублей
17.01.2017 17.01.2017 2002.70000 
2119.10000 млрд рублей
16.01.2017 16.01.2017 2119.10000 
2219.00000 млрд рублей
13.01.2017 13.01.2017 2219.00000 
2280.60000 млрд рублей
12.01.2017 12.01.2017 2280.60000 
1313.30000 млрд рублей
11.01.2017 11.01.2017 1313.30000 
1350.40000 млрд рублей
10.01.2017 10.01.2017 1350.40000 
1704.70000 млрд рублей
09.01.2017 09.01.2017 1704.70000 
1900.20000 млрд рублей
30.12.2016 30.12.2016 1900.20000 
2064.40000 млрд рублей
29.12.2016 29.12.2016 2064.40000 
1655.40000 млрд рублей
28.12.2016 28.12.2016 1655.40000 
1804.70000 млрд рублей
27.12.2016 27.12.2016 1804.70000 
1482.50000 млрд рублей
26.12.2016 26.12.2016 1482.50000 
1720.50000 млрд рублей
23.12.2016 23.12.2016 1720.50000 
1995.20000 млрд рублей
22.12.2016 22.12.2016 1995.20000 
2317.20000 млрд рублей
21.12.2016 21.12.2016 2317.20000 
2167.70000 млрд рублей
20.12.2016 20.12.2016 2167.70000 
1979.70000 млрд рублей
19.12.2016 19.12.2016 1979.70000 
2428.50000 млрд рублей
16.12.2016 16.12.2016 2428.50000 
2183.20000 млрд рублей
15.12.2016 15.12.2016 2183.20000 
1970.20000 млрд рублей
14.12.2016 14.12.2016 1970.20000 
1721.60000 млрд рублей
13.12.2016 13.12.2016 1721.60000 
1381.50000 млрд рублей
12.12.2016 12.12.2016 1381.50000 
1350.00000 млрд рублей
09.12.2016 09.12.2016 1350.00000 
1390.20000 млрд рублей
08.12.2016 08.12.2016 1390.20000 
1745.70000 млрд рублей
07.12.2016 07.12.2016 1745.70000 
1911.40000 млрд рублей
06.12.2016 06.12.2016 1911.40000 
1748.60000 млрд рублей
05.12.2016 05.12.2016 1748.60000 
1625.90000 млрд рублей
02.12.2016 02.12.2016 1625.90000 
1812.70000 млрд рублей
01.12.2016 01.12.2016 1812.70000 
1694.90000 млрд рублей
30.11.2016 30.11.2016 1694.90000 
1608.90000 млрд рублей
29.11.2016 29.11.2016 1608.90000 
1277.60000 млрд рублей
28.11.2016 28.11.2016 1277.60000 
1647.30000 млрд рублей
25.11.2016 25.11.2016 1647.30000 
1812.40000 млрд рублей
24.11.2016 24.11.2016 1812.40000 
1836.10000 млрд рублей
23.11.2016 23.11.2016 1836.10000 
1814.90000 млрд рублей
22.11.2016 22.11.2016 1814.90000 
1787.30000 млрд рублей
21.11.2016 21.11.2016 1787.30000 
1672.00000 млрд рублей
18.11.2016 18.11.2016 1672.00000 
1653.00000 млрд рублей
17.11.2016 17.11.2016 1653.00000 
1574.30000 млрд рублей
16.11.2016 16.11.2016 1574.30000 
1612.90000 млрд рублей
15.11.2016 15.11.2016 1612.90000 
1645.00000 млрд рублей
14.11.2016 14.11.2016 1645.00000 
1555.30000 млрд рублей
11.11.2016 11.11.2016 1555.30000 
1527.00000 млрд рублей
10.11.2016 10.11.2016 1527.00000 
894.70000 млрд рублей
09.11.2016 09.11.2016 894.70000 
1032.60000 млрд рублей
08.11.2016 08.11.2016 1032.60000 
1555.10000 млрд рублей
07.11.2016 07.11.2016 1555.10000 
1517.80000 млрд рублей
03.11.2016 03.11.2016 1517.80000 
1675.00000 млрд рублей
02.11.2016 02.11.2016 1675.00000 
1710.20000 млрд рублей
01.11.2016 01.11.2016 1710.20000 
1394.40000 млрд рублей
31.10.2016 31.10.2016 1394.40000 
1488.20000 млрд рублей
28.10.2016 28.10.2016 1488.20000 
1543.10000 млрд рублей
27.10.2016 27.10.2016 1543.10000 
1322.40000 млрд рублей
26.10.2016 26.10.2016 1322.40000 
1825.20000 млрд рублей
25.10.2016 25.10.2016 1825.20000 
1985.10000 млрд рублей
24.10.2016 24.10.2016 1985.10000 
1705.60000 млрд рублей
21.10.2016 21.10.2016 1705.60000 
1792.40000 млрд рублей
20.10.2016 20.10.2016 1792.40000 
1863.60000 млрд рублей
19.10.2016 19.10.2016 1863.60000 
1859.20000 млрд рублей
18.10.2016 18.10.2016 1859.20000 
1885.90000 млрд рублей
17.10.2016 17.10.2016 1885.90000 
1668.80000 млрд рублей
14.10.2016 14.10.2016 1668.80000 
1663.90000 млрд рублей
13.10.2016 13.10.2016 1663.90000 
1986.70000 млрд рублей
12.10.2016 12.10.2016 1986.70000 
1943.20000 млрд рублей
11.10.2016 11.10.2016 1943.20000 
1915.80000 млрд рублей
10.10.2016 10.10.2016 1915.80000 
1708.60000 млрд рублей
07.10.2016 07.10.2016 1708.60000 
1646.80000 млрд рублей
06.10.2016 06.10.2016 1646.80000 
1507.40000 млрд рублей
05.10.2016 05.10.2016 1507.40000 
1743.40000 млрд рублей
04.10.2016 04.10.2016 1743.40000 
2008.40000 млрд рублей
03.10.2016 03.10.2016 2008.40000 
1880.80000 млрд рублей
30.09.2016 30.09.2016 1880.80000 
1716.10000 млрд рублей
29.09.2016 29.09.2016 1716.10000 
1947.50000 млрд рублей
28.09.2016 28.09.2016 1947.50000 
2130.20000 млрд рублей
27.09.2016 27.09.2016 2130.20000 
2073.40000 млрд рублей
26.09.2016 26.09.2016 2073.40000 
2321.40000 млрд рублей
23.09.2016 23.09.2016 2321.40000 
2371.30000 млрд рублей
22.09.2016 22.09.2016 2371.30000 
1854.20000 млрд рублей
21.09.2016 21.09.2016 1854.20000 
1783.80000 млрд рублей
20.09.2016 20.09.2016 1783.80000 
1147.40000 млрд рублей
19.09.2016 19.09.2016 1147.40000 
1231.50000 млрд рублей
16.09.2016 16.09.2016 1231.50000 
1215.20000 млрд рублей
15.09.2016 15.09.2016 1215.20000 
1379.90000 млрд рублей
14.09.2016 14.09.2016 1379.90000 
1400.40000 млрд рублей
13.09.2016 13.09.2016 1400.40000 
1330.00000 млрд рублей
12.09.2016 12.09.2016 1330.00000 
1435.60000 млрд рублей
09.09.2016 09.09.2016 1435.60000 
1335.20000 млрд рублей
08.09.2016 08.09.2016 1335.20000 
1347.20000 млрд рублей
07.09.2016 07.09.2016 1347.20000 
1316.40000 млрд рублей
06.09.2016 06.09.2016 1316.40000 
1296.10000 млрд рублей
05.09.2016 05.09.2016 1296.10000 
1103.20000 млрд рублей
02.09.2016 02.09.2016 1103.20000 
1424.20000 млрд рублей
01.09.2016 01.09.2016 1424.20000 
1377.70000 млрд рублей
31.08.2016 31.08.2016 1377.70000 
1369.60000 млрд рублей
30.08.2016 30.08.2016 1369.60000 
1397.00000 млрд рублей
29.08.2016 29.08.2016 1397.00000 
1244.20000 млрд рублей
26.08.2016 26.08.2016 1244.20000 
1607.60000 млрд рублей
25.08.2016 25.08.2016 1607.60000 
1647.20000 млрд рублей
24.08.2016 24.08.2016 1647.20000 
1594.50000 млрд рублей
23.08.2016 23.08.2016 1594.50000 
1586.30000 млрд рублей
22.08.2016 22.08.2016 1586.30000 
1488.70000 млрд рублей
19.08.2016 19.08.2016 1488.70000 
1500.90000 млрд рублей
18.08.2016 18.08.2016 1500.90000 
1421.30000 млрд рублей
17.08.2016 17.08.2016 1421.30000 
1436.40000 млрд рублей
16.08.2016 16.08.2016 1436.40000 
1410.30000 млрд рублей
15.08.2016 15.08.2016 1410.30000 
1369.70000 млрд рублей
12.08.2016 12.08.2016 1369.70000 
1369.00000 млрд рублей
11.08.2016 11.08.2016 1369.00000 
1507.50000 млрд рублей
10.08.2016 10.08.2016 1507.50000 
1496.20000 млрд рублей
09.08.2016 09.08.2016 1496.20000 
1499.90000 млрд рублей
08.08.2016 08.08.2016 1499.90000 
1519.40000 млрд рублей
05.08.2016 05.08.2016 1519.40000 
1423.10000 млрд рублей
04.08.2016 04.08.2016 1423.10000 
1385.10000 млрд рублей
03.08.2016 03.08.2016 1385.10000 
1228.70000 млрд рублей
02.08.2016 02.08.2016 1228.70000 
1303.80000 млрд рублей
01.08.2016 01.08.2016 1303.80000 
1148.30000 млрд рублей
29.07.2016 29.07.2016 1148.30000 
1217.60000 млрд рублей
28.07.2016 28.07.2016 1217.60000 
1328.60000 млрд рублей
27.07.2016 27.07.2016 1328.60000 
1252.70000 млрд рублей
26.07.2016 26.07.2016 1252.70000 
1500.40000 млрд рублей
25.07.2016 25.07.2016 1500.40000 
1537.50000 млрд рублей
22.07.2016 22.07.2016 1537.50000 
1575.60000 млрд рублей
21.07.2016 21.07.2016 1575.60000 
1336.90000 млрд рублей
20.07.2016 20.07.2016 1336.90000 
1275.20000 млрд рублей
19.07.2016 19.07.2016 1275.20000 
1316.60000 млрд рублей
18.07.2016 18.07.2016 1316.60000 
1368.80000 млрд рублей
15.07.2016 15.07.2016 1368.80000 
1523.10000 млрд рублей
14.07.2016 14.07.2016 1523.10000 
1582.00000 млрд рублей
13.07.2016 13.07.2016 1582.00000 
1560.50000 млрд рублей
12.07.2016 12.07.2016 1560.50000 
1565.20000 млрд рублей
11.07.2016 11.07.2016 1565.20000 
1535.20000 млрд рублей
08.07.2016 08.07.2016 1535.20000 
1569.30000 млрд рублей
07.07.2016 07.07.2016 1569.30000 
1499.90000 млрд рублей
06.07.2016 06.07.2016 1499.90000 
1526.80000 млрд рублей
05.07.2016 05.07.2016 1526.80000 
1531.20000 млрд рублей
04.07.2016 04.07.2016 1531.20000 
1511.20000 млрд рублей
01.07.2016 01.07.2016 1511.20000 
1394.80000 млрд рублей
30.06.2016 30.06.2016 1394.80000 
1252.80000 млрд рублей
29.06.2016 29.06.2016 1252.80000 
1269.70000 млрд рублей
28.06.2016 28.06.2016 1269.70000 
1482.90000 млрд рублей
27.06.2016 27.06.2016 1482.90000 
1564.60000 млрд рублей
24.06.2016 24.06.2016 1564.60000 
1543.00000 млрд рублей
23.06.2016 23.06.2016 1543.00000 
1418.40000 млрд рублей
22.06.2016 22.06.2016 1418.40000 
1410.90000 млрд рублей
21.06.2016 21.06.2016 1410.90000 
1376.90000 млрд рублей
20.06.2016 20.06.2016 1376.90000 
1276.20000 млрд рублей
17.06.2016 17.06.2016 1276.20000 
1255.90000 млрд рублей
16.06.2016 16.06.2016 1255.90000 
1313.10000 млрд рублей
15.06.2016 15.06.2016 1313.10000 
1310.80000 млрд рублей
14.06.2016 14.06.2016 1310.80000 
1328.30000 млрд рублей
10.06.2016 10.06.2016 1328.30000 
1395.70000 млрд рублей
09.06.2016 09.06.2016 1395.70000 
1448.50000 млрд рублей
08.06.2016 08.06.2016 1448.50000 
1454.60000 млрд рублей
07.06.2016 07.06.2016 1454.60000 
1398.70000 млрд рублей
06.06.2016 06.06.2016 1398.70000 
1169.90000 млрд рублей
03.06.2016 03.06.2016 1169.90000 
1265.00000 млрд рублей
02.06.2016 02.06.2016 1265.00000 
1640.80000 млрд рублей
01.06.2016 01.06.2016 1640.80000 
1582.10000 млрд рублей
31.05.2016 31.05.2016 1582.10000 
1461.30000 млрд рублей
30.05.2016 30.05.2016 1461.30000 
1376.30000 млрд рублей
27.05.2016 27.05.2016 1376.30000 
1315.70000 млрд рублей
26.05.2016 26.05.2016 1315.70000 
1424.30000 млрд рублей
25.05.2016 25.05.2016 1424.30000 
1386.50000 млрд рублей
24.05.2016 24.05.2016 1386.50000 
1523.00000 млрд рублей
23.05.2016 23.05.2016 1523.00000 
1482.50000 млрд рублей
20.05.2016 20.05.2016 1482.50000 
1457.50000 млрд рублей
19.05.2016 19.05.2016 1457.50000 
1541.80000 млрд рублей
18.05.2016 18.05.2016 1541.80000 
1320.80000 млрд рублей
17.05.2016 17.05.2016 1320.80000 
1226.80000 млрд рублей
16.05.2016 16.05.2016 1226.80000 
1234.60000 млрд рублей
13.05.2016 13.05.2016 1234.60000 
1251.10000 млрд рублей
12.05.2016 12.05.2016 1251.10000 
1019.60000 млрд рублей
11.05.2016 11.05.2016 1019.60000 
1419.00000 млрд рублей
10.05.2016 10.05.2016 1419.00000 
1200.40000 млрд рублей
06.05.2016 06.05.2016 1200.40000 
1076.20000 млрд рублей
05.05.2016 05.05.2016 1076.20000 
1390.20000 млрд рублей
04.05.2016 04.05.2016 1390.20000 
1102.00000 млрд рублей
29.04.2016 29.04.2016 1102.00000 
1248.70000 млрд рублей
28.04.2016 28.04.2016 1248.70000 
1206.90000 млрд рублей
27.04.2016 27.04.2016 1206.90000 
1074.30000 млрд рублей
26.04.2016 26.04.2016 1074.30000 
1510.90000 млрд рублей
25.04.2016 25.04.2016 1510.90000 
1572.10000 млрд рублей
22.04.2016 22.04.2016 1572.10000 
1596.70000 млрд рублей
21.04.2016 21.04.2016 1596.70000 
1366.10000 млрд рублей
20.04.2016 20.04.2016 1366.10000 
1262.70000 млрд рублей
19.04.2016 19.04.2016 1262.70000 
1304.90000 млрд рублей
18.04.2016 18.04.2016 1304.90000 
1328.80000 млрд рублей
15.04.2016 15.04.2016 1328.80000 
1400.60000 млрд рублей
14.04.2016 14.04.2016 1400.60000 
1352.80000 млрд рублей
13.04.2016 13.04.2016 1352.80000 
1319.40000 млрд рублей
12.04.2016 12.04.2016 1319.40000 
1301.20000 млрд рублей
11.04.2016 11.04.2016 1301.20000 
1390.80000 млрд рублей
08.04.2016 08.04.2016 1390.80000 
1358.50000 млрд рублей
07.04.2016 07.04.2016 1358.50000 
1058.20000 млрд рублей
06.04.2016 06.04.2016 1058.20000 
1374.00000 млрд рублей
05.04.2016 05.04.2016 1374.00000 
1579.70000 млрд рублей
04.04.2016 04.04.2016 1579.70000 
1988.10000 млрд рублей
01.04.2016 01.04.2016 1988.10000 
1332.80000 млрд рублей
31.03.2016 31.03.2016 1332.80000 
1394.80000 млрд рублей
30.03.2016 30.03.2016 1394.80000 
1349.10000 млрд рублей
29.03.2016 29.03.2016 1349.10000 
1095.10000 млрд рублей
28.03.2016 28.03.2016 1095.10000 
1468.60000 млрд рублей
25.03.2016 25.03.2016 1468.60000 
1554.80000 млрд рублей
24.03.2016 24.03.2016 1554.80000 
1448.30000 млрд рублей
23.03.2016 23.03.2016 1448.30000 
1459.50000 млрд рублей
22.03.2016 22.03.2016 1459.50000 
1568.70000 млрд рублей
21.03.2016 21.03.2016 1568.70000 
1429.00000 млрд рублей
18.03.2016 18.03.2016 1429.00000 
1478.70000 млрд рублей
17.03.2016 17.03.2016 1478.70000 
1197.80000 млрд рублей
16.03.2016 16.03.2016 1197.80000 
1237.80000 млрд рублей
15.03.2016 15.03.2016 1237.80000 
1293.80000 млрд рублей
14.03.2016 14.03.2016 1293.80000 
1261.90000 млрд рублей
11.03.2016 11.03.2016 1261.90000 
1387.90000 млрд рублей
10.03.2016 10.03.2016 1387.90000 
1391.50000 млрд рублей
09.03.2016 09.03.2016 1391.50000 
1331.40000 млрд рублей
04.03.2016 04.03.2016 1331.40000 
1293.00000 млрд рублей
03.03.2016 03.03.2016 1293.00000 
1383.50000 млрд рублей
02.03.2016 02.03.2016 1383.50000 
1561.10000 млрд рублей
01.03.2016 01.03.2016 1561.10000 
1140.40000 млрд рублей
29.02.2016 29.02.2016 1140.40000 
1128.80000 млрд рублей
26.02.2016 26.02.2016 1128.80000 
1446.40000 млрд рублей
25.02.2016 25.02.2016 1446.40000 
1501.80000 млрд рублей
24.02.2016 24.02.2016 1501.80000 
1409.50000 млрд рублей
20.02.2016 20.02.2016 1409.50000 
1462.80000 млрд рублей
19.02.2016 19.02.2016 1462.80000 
1298.10000 млрд рублей
18.02.2016 18.02.2016 1298.10000 
1437.90000 млрд рублей
17.02.2016 17.02.2016 1437.90000 
1316.70000 млрд рублей
16.02.2016 16.02.2016 1316.70000 
1547.50000 млрд рублей
15.02.2016 15.02.2016 1547.50000 
1549.30000 млрд рублей
12.02.2016 12.02.2016 1549.30000 
1534.80000 млрд рублей
11.02.2016 11.02.2016 1534.80000 
658.90000 млрд рублей
10.02.2016 10.02.2016 658.90000 
796.30000 млрд рублей
09.02.2016 09.02.2016 796.30000 
1121.50000 млрд рублей


В разделе "Календарь статистики" публикуются комментарии специалистов относительно степени влияния того или иного макроэкономического индикатора на поведение фондового рынка. Вы сможете ознакомиться с комментарием, нажав на кнопку , расположенную рядом со значением индикатора

Пожелания по разделу: lenta@corp.finam.ru, wm@corp.whotrades.eu, тел 796 9388 доб 4156, 2400