Дата Период Факт Прогноз Пред Ед. изм.
24.03.2017 24.03.2017 2029.50000 
2047.60000 млрд рублей
23.03.2017 23.03.2017 2047.60000 
2004.70000 млрд рублей
22.03.2017 22.03.2017 2004.70000 
1786.50000 млрд рублей
21.03.2017 21.03.2017 1786.50000 
1854.70000 млрд рублей
20.03.2017 20.03.2017 1854.70000 
1757.70000 млрд рублей
17.03.2017 17.03.2017 1757.70000 
1733.60000 млрд рублей
16.03.2017 16.03.2017 1733.60000 
1825.40000 млрд рублей
15.03.2017 15.03.2017 1825.40000 
2033.40000 млрд рублей
14.03.2017 14.03.2017 2033.40000 
2049.40000 млрд рублей
13.03.2017 13.03.2017 2049.40000 
1910.70000 млрд рублей
10.03.2017 10.03.2017 1910.70000 
1970.40000 млрд рублей
09.03.2017 09.03.2017 1970.40000 
1881.60000 млрд рублей
07.03.2017 07.03.2017 1881.60000 
2016.20000 млрд рублей
06.03.2017 06.03.2017 2016.20000 
1657.50000 млрд рублей
03.03.2017 03.03.2017 1657.50000 
1603.00000 млрд рублей
02.03.2017 02.03.2017 1603.00000 
2030.40000 млрд рублей
01.03.2017 01.03.2017 2030.40000 
1989.70000 млрд рублей
28.02.2017 28.02.2017 1989.70000 
2426.30000 млрд рублей
27.02.2017 27.02.2017 2426.30000 
2066.40000 млрд рублей
22.02.2017 22.02.2017 2066.40000 
2014.00000 млрд рублей
21.02.2017 21.02.2017 2014.00000 
1927.00000 млрд рублей
20.02.2017 20.02.2017 1927.00000 
1902.00000 млрд рублей
17.02.2017 17.02.2017 1902.00000 
1784.70000 млрд рублей
16.02.2017 16.02.2017 1784.70000 
1893.70000 млрд рублей
15.02.2017 15.02.2017 1893.70000 
1923.80000 млрд рублей
14.02.2017 14.02.2017 1923.80000 
1836.00000 млрд рублей
13.02.2017 13.02.2017 1836.00000 
1786.10000 млрд рублей
10.02.2017 10.02.2017 1786.10000 
1730.50000 млрд рублей
09.02.2017 09.02.2017 1730.50000 
1914.90000 млрд рублей
08.02.2017 08.02.2017 1914.90000 
2013.40000 млрд рублей
07.02.2017 07.02.2017 2013.40000 
1891.10000 млрд рублей
06.02.2017 06.02.2017 1891.10000 
1674.50000 млрд рублей
03.02.2017 03.02.2017 1674.50000 
1628.90000 млрд рублей
02.02.2017 02.02.2017 1628.90000 
1628.10000 млрд рублей
01.02.2017 01.02.2017 1628.10000 
1481.70000 млрд рублей
31.01.2017 31.01.2017 1481.70000 
1199.80000 млрд рублей
30.01.2017 30.01.2017 1199.80000 
1163.00000 млрд рублей
27.01.2017 27.01.2017 1163.00000 
996.30000 млрд рублей
26.01.2017 26.01.2017 996.30000 
1818.90000 млрд рублей
25.01.2017 25.01.2017 1818.90000 
1940.20000 млрд рублей
24.01.2017 24.01.2017 1940.20000 
2117.20000 млрд рублей
23.01.2017 23.01.2017 2117.20000 
1948.40000 млрд рублей
20.01.2017 20.01.2017 1948.40000 
1945.50000 млрд рублей
19.01.2017 19.01.2017 1945.50000 
2218.70000 млрд рублей
18.01.2017 18.01.2017 2218.70000 
2217.10000 млрд рублей
17.01.2017 17.01.2017 2217.10000 
2300.50000 млрд рублей
16.01.2017 16.01.2017 2300.50000 
2440.50000 млрд рублей
13.01.2017 13.01.2017 2440.50000 
2472.70000 млрд рублей
12.01.2017 12.01.2017 2472.70000 
1526.80000 млрд рублей
11.01.2017 11.01.2017 1526.80000 
1567.90000 млрд рублей
10.01.2017 10.01.2017 1567.90000 
2041.30000 млрд рублей
09.01.2017 09.01.2017 2041.30000 
2191.80000 млрд рублей
30.12.2016 30.12.2016 2191.80000 
2372.10000 млрд рублей
29.12.2016 29.12.2016 2372.10000 
1906.80000 млрд рублей
28.12.2016 28.12.2016 1906.80000 
2041.80000 млрд рублей
27.12.2016 27.12.2016 2041.80000 
1726.30000 млрд рублей
26.12.2016 26.12.2016 1726.30000 
1951.40000 млрд рублей
23.12.2016 23.12.2016 1951.40000 
2197.20000 млрд рублей
22.12.2016 22.12.2016 2197.20000 
2527.10000 млрд рублей
21.12.2016 21.12.2016 2527.10000 
2371.60000 млрд рублей
20.12.2016 20.12.2016 2371.60000 
2175.60000 млрд рублей
19.12.2016 19.12.2016 2175.60000 
2634.30000 млрд рублей
16.12.2016 16.12.2016 2634.30000 
2372.60000 млрд рублей
15.12.2016 15.12.2016 2372.60000 
2149.60000 млрд рублей
14.12.2016 14.12.2016 2149.60000 
1926.90000 млрд рублей
13.12.2016 13.12.2016 1926.90000 
1563.80000 млрд рублей
12.12.2016 12.12.2016 1563.80000 
1552.80000 млрд рублей
09.12.2016 09.12.2016 1552.80000 
1593.70000 млрд рублей
08.12.2016 08.12.2016 1593.70000 
1932.70000 млрд рублей
07.12.2016 07.12.2016 1932.70000 
2099.10000 млрд рублей
06.12.2016 06.12.2016 2099.10000 
1924.70000 млрд рублей
05.12.2016 05.12.2016 1924.70000 
1831.70000 млрд рублей
02.12.2016 02.12.2016 1831.70000 
2036.50000 млрд рублей
01.12.2016 01.12.2016 2036.50000 
1898.30000 млрд рублей
30.11.2016 30.11.2016 1898.30000 
1805.90000 млрд рублей
29.11.2016 29.11.2016 1805.90000 
1468.20000 млрд рублей
28.11.2016 28.11.2016 1468.20000 
1851.70000 млрд рублей
25.11.2016 25.11.2016 1851.70000 
2002.80000 млрд рублей
24.11.2016 24.11.2016 2002.80000 
2017.70000 млрд рублей
23.11.2016 23.11.2016 2017.70000 
2000.40000 млрд рублей
22.11.2016 22.11.2016 2000.40000 
1970.00000 млрд рублей
21.11.2016 21.11.2016 1970.00000 
1873.50000 млрд рублей
18.11.2016 18.11.2016 1873.50000 
1840.00000 млрд рублей
17.11.2016 17.11.2016 1840.00000 
1774.80000 млрд рублей
16.11.2016 16.11.2016 1774.80000 
1813.30000 млрд рублей
15.11.2016 15.11.2016 1813.30000 
1842.00000 млрд рублей
14.11.2016 14.11.2016 1842.00000 
1758.60000 млрд рублей
11.11.2016 11.11.2016 1758.60000 
1710.00000 млрд рублей
10.11.2016 10.11.2016 1710.00000 
1077.80000 млрд рублей
09.11.2016 09.11.2016 1077.80000 
1215.10000 млрд рублей
08.11.2016 08.11.2016 1215.10000 
1746.50000 млрд рублей
07.11.2016 07.11.2016 1746.50000 
1716.80000 млрд рублей
03.11.2016 03.11.2016 1716.80000 
1877.00000 млрд рублей
02.11.2016 02.11.2016 1877.00000 
1924.70000 млрд рублей
01.11.2016 01.11.2016 1924.70000 
1600.10000 млрд рублей
31.10.2016 31.10.2016 1600.10000 
1679.90000 млрд рублей
28.10.2016 28.10.2016 1679.90000 
1741.40000 млрд рублей
27.10.2016 27.10.2016 1741.40000 
1522.10000 млрд рублей
26.10.2016 26.10.2016 1522.10000 
2016.10000 млрд рублей
25.10.2016 25.10.2016 2016.10000 
2164.70000 млрд рублей
24.10.2016 24.10.2016 2164.70000 
1901.80000 млрд рублей
21.10.2016 21.10.2016 1901.80000 
1985.30000 млрд рублей
20.10.2016 20.10.2016 1985.30000 
2059.00000 млрд рублей
19.10.2016 19.10.2016 2059.00000 
2053.40000 млрд рублей
18.10.2016 18.10.2016 2053.40000 
2080.90000 млрд рублей
17.10.2016 17.10.2016 2080.90000 
1862.00000 млрд рублей
14.10.2016 14.10.2016 1862.00000 
1852.20000 млрд рублей
13.10.2016 13.10.2016 1852.20000 
2168.30000 млрд рублей
12.10.2016 12.10.2016 2168.30000 
2137.90000 млрд рублей
11.10.2016 11.10.2016 2137.90000 
2102.90000 млрд рублей
10.10.2016 10.10.2016 2102.90000 
1897.70000 млрд рублей
07.10.2016 07.10.2016 1897.70000 
1857.10000 млрд рублей
06.10.2016 06.10.2016 1857.10000 
1722.20000 млрд рублей
05.10.2016 05.10.2016 1722.20000 
1934.00000 млрд рублей
04.10.2016 04.10.2016 1934.00000 
2224.80000 млрд рублей
03.10.2016 03.10.2016 2224.80000 
2089.90000 млрд рублей
30.09.2016 30.09.2016 2089.90000 
1919.60000 млрд рублей
29.09.2016 29.09.2016 1919.60000 
2154.00000 млрд рублей
28.09.2016 28.09.2016 2154.00000 
2316.70000 млрд рублей
27.09.2016 27.09.2016 2316.70000 
2261.70000 млрд рублей
26.09.2016 26.09.2016 2261.70000 
2518.00000 млрд рублей
23.09.2016 23.09.2016 2518.00000 
2559.00000 млрд рублей
22.09.2016 22.09.2016 2559.00000 
2082.50000 млрд рублей
21.09.2016 21.09.2016 2082.50000 
2015.30000 млрд рублей
20.09.2016 20.09.2016 2015.30000 
1361.90000 млрд рублей
19.09.2016 19.09.2016 1361.90000 
1452.20000 млрд рублей
16.09.2016 16.09.2016 1452.20000 
1432.10000 млрд рублей
15.09.2016 15.09.2016 1432.10000 
1602.10000 млрд рублей
14.09.2016 14.09.2016 1602.10000 
1630.70000 млрд рублей
13.09.2016 13.09.2016 1630.70000 
1529.20000 млрд рублей
12.09.2016 12.09.2016 1529.20000 
1654.60000 млрд рублей
09.09.2016 09.09.2016 1654.60000 
1549.40000 млрд рублей
08.09.2016 08.09.2016 1549.40000 
1613.10000 млрд рублей
07.09.2016 07.09.2016 1613.10000 
1531.50000 млрд рублей
06.09.2016 06.09.2016 1531.50000 
1513.50000 млрд рублей
05.09.2016 05.09.2016 1513.50000 
1322.40000 млрд рублей
02.09.2016 02.09.2016 1322.40000 
1652.80000 млрд рублей
01.09.2016 01.09.2016 1652.80000 
1615.90000 млрд рублей
31.08.2016 31.08.2016 1615.90000 
1586.50000 млрд рублей
30.08.2016 30.08.2016 1586.50000 
1610.50000 млрд рублей
29.08.2016 29.08.2016 1610.50000 
1469.80000 млрд рублей
26.08.2016 26.08.2016 1469.80000 
1816.50000 млрд рублей
25.08.2016 25.08.2016 1816.50000 
1858.10000 млрд рублей
24.08.2016 24.08.2016 1858.10000 
1814.70000 млрд рублей
23.08.2016 23.08.2016 1814.70000 
1826.80000 млрд рублей
22.08.2016 22.08.2016 1826.80000 
1664.80000 млрд рублей
19.08.2016 19.08.2016 1664.80000 
1659.40000 млрд рублей
18.08.2016 18.08.2016 1659.40000 
1586.60000 млрд рублей
17.08.2016 17.08.2016 1586.60000 
1595.40000 млрд рублей
16.08.2016 16.08.2016 1595.40000 
1566.90000 млрд рублей
15.08.2016 15.08.2016 1566.90000 
1538.50000 млрд рублей
12.08.2016 12.08.2016 1538.50000 
1531.60000 млрд рублей
11.08.2016 11.08.2016 1531.60000 
1670.10000 млрд рублей
10.08.2016 10.08.2016 1670.10000 
1655.10000 млрд рублей
09.08.2016 09.08.2016 1655.10000 
1655.20000 млрд рублей
08.08.2016 08.08.2016 1655.20000 
1687.40000 млрд рублей
05.08.2016 05.08.2016 1687.40000 
1594.20000 млрд рублей
04.08.2016 04.08.2016 1594.20000 
1563.40000 млрд рублей
03.08.2016 03.08.2016 1563.40000 
1404.40000 млрд рублей
02.08.2016 02.08.2016 1404.40000 
1491.30000 млрд рублей
01.08.2016 01.08.2016 1491.30000 
1360.70000 млрд рублей
29.07.2016 29.07.2016 1360.70000 
1377.30000 млрд рублей
28.07.2016 28.07.2016 1377.30000 
1498.90000 млрд рублей
27.07.2016 27.07.2016 1498.90000 
1405.90000 млрд рублей
26.07.2016 26.07.2016 1405.90000 
1666.50000 млрд рублей
25.07.2016 25.07.2016 1666.50000 
1703.90000 млрд рублей
22.07.2016 22.07.2016 1703.90000 
1728.50000 млрд рублей
21.07.2016 21.07.2016 1728.50000 
1491.10000 млрд рублей
20.07.2016 20.07.2016 1491.10000 
1431.30000 млрд рублей
19.07.2016 19.07.2016 1431.30000 
1476.40000 млрд рублей
18.07.2016 18.07.2016 1476.40000 
1539.90000 млрд рублей
15.07.2016 15.07.2016 1539.90000 
1683.70000 млрд рублей
14.07.2016 14.07.2016 1683.70000 
1747.80000 млрд рублей
13.07.2016 13.07.2016 1747.80000 
1719.10000 млрд рублей
12.07.2016 12.07.2016 1719.10000 
1722.20000 млрд рублей
11.07.2016 11.07.2016 1722.20000 
1696.80000 млрд рублей
08.07.2016 08.07.2016 1696.80000 
1724.00000 млрд рублей
07.07.2016 07.07.2016 1724.00000 
1685.40000 млрд рублей
06.07.2016 06.07.2016 1685.40000 
1687.60000 млрд рублей
05.07.2016 05.07.2016 1687.60000 
1694.80000 млрд рублей
04.07.2016 04.07.2016 1694.80000 
1712.40000 млрд рублей
01.07.2016 01.07.2016 1712.40000 
1572.60000 млрд рублей
30.06.2016 30.06.2016 1572.60000 
1428.20000 млрд рублей
29.06.2016 29.06.2016 1428.20000 
1428.90000 млрд рублей
28.06.2016 28.06.2016 1428.90000 
1645.10000 млрд рублей
27.06.2016 27.06.2016 1645.10000 
1749.40000 млрд рублей
24.06.2016 24.06.2016 1749.40000 
1710.60000 млрд рублей
23.06.2016 23.06.2016 1710.60000 
1577.90000 млрд рублей
22.06.2016 22.06.2016 1577.90000 
1565.50000 млрд рублей
21.06.2016 21.06.2016 1565.50000 
1533.70000 млрд рублей
20.06.2016 20.06.2016 1533.70000 
1440.10000 млрд рублей
17.06.2016 17.06.2016 1440.10000 
1415.50000 млрд рублей
16.06.2016 16.06.2016 1415.50000 
1476.50000 млрд рублей
15.06.2016 15.06.2016 1476.50000 
1460.10000 млрд рублей
14.06.2016 14.06.2016 1460.10000 
1494.70000 млрд рублей
10.06.2016 10.06.2016 1494.70000 
1547.10000 млрд рублей
09.06.2016 09.06.2016 1547.10000 
1640.00000 млрд рублей
08.06.2016 08.06.2016 1640.00000 
1616.10000 млрд рублей
07.06.2016 07.06.2016 1616.10000 
1554.20000 млрд рублей
06.06.2016 06.06.2016 1554.20000 
1335.00000 млрд рублей
03.06.2016 03.06.2016 1335.00000 
1428.70000 млрд рублей
02.06.2016 02.06.2016 1428.70000 
1825.90000 млрд рублей
01.06.2016 01.06.2016 1825.90000 
1759.60000 млрд рублей
31.05.2016 31.05.2016 1759.60000 
1620.10000 млрд рублей
30.05.2016 30.05.2016 1620.10000 
1532.20000 млрд рублей
27.05.2016 27.05.2016 1532.20000 
1463.00000 млрд рублей
26.05.2016 26.05.2016 1463.00000 
1593.00000 млрд рублей
25.05.2016 25.05.2016 1593.00000 
1554.60000 млрд рублей
24.05.2016 24.05.2016 1554.60000 
1679.80000 млрд рублей
23.05.2016 23.05.2016 1679.80000 
1649.70000 млрд рублей
20.05.2016 20.05.2016 1649.70000 
1610.80000 млрд рублей
19.05.2016 19.05.2016 1610.80000 
1701.70000 млрд рублей
18.05.2016 18.05.2016 1701.70000 
1479.40000 млрд рублей
17.05.2016 17.05.2016 1479.40000 
1390.80000 млрд рублей
16.05.2016 16.05.2016 1390.80000 
1414.00000 млрд рублей
13.05.2016 13.05.2016 1414.00000 
1414.60000 млрд рублей
12.05.2016 12.05.2016 1414.60000 
1215.60000 млрд рублей
11.05.2016 11.05.2016 1215.60000 
1611.00000 млрд рублей
10.05.2016 10.05.2016 1611.00000 
1389.30000 млрд рублей
06.05.2016 06.05.2016 1389.30000 
1281.30000 млрд рублей
05.05.2016 05.05.2016 1281.30000 
1565.90000 млрд рублей
04.05.2016 04.05.2016 1565.90000 
1291.90000 млрд рублей
29.04.2016 29.04.2016 1291.90000 
1421.20000 млрд рублей
28.04.2016 28.04.2016 1421.20000 
1382.80000 млрд рублей
27.04.2016 27.04.2016 1382.80000 
1258.10000 млрд рублей
26.04.2016 26.04.2016 1258.10000 
1673.40000 млрд рублей
25.04.2016 25.04.2016 1673.40000 
1741.90000 млрд рублей
22.04.2016 22.04.2016 1741.90000 
1770.00000 млрд рублей
21.04.2016 21.04.2016 1770.00000 
1544.30000 млрд рублей
20.04.2016 20.04.2016 1544.30000 
1431.30000 млрд рублей
19.04.2016 19.04.2016 1431.30000 
1457.20000 млрд рублей
18.04.2016 18.04.2016 1457.20000 
1527.40000 млрд рублей
15.04.2016 15.04.2016 1527.40000 
1573.00000 млрд рублей
14.04.2016 14.04.2016 1573.00000 
1540.00000 млрд рублей
13.04.2016 13.04.2016 1540.00000 
1499.60000 млрд рублей
12.04.2016 12.04.2016 1499.60000 
1466.30000 млрд рублей
11.04.2016 11.04.2016 1466.30000 
1565.20000 млрд рублей
08.04.2016 08.04.2016 1565.20000 
1521.30000 млрд рублей
07.04.2016 07.04.2016 1521.30000 
1225.70000 млрд рублей
06.04.2016 06.04.2016 1225.70000 
1531.90000 млрд рублей
05.04.2016 05.04.2016 1531.90000 
1742.20000 млрд рублей
04.04.2016 04.04.2016 1742.20000 
2177.40000 млрд рублей
01.04.2016 01.04.2016 2177.40000 
1524.50000 млрд рублей
31.03.2016 31.03.2016 1524.50000 
1565.50000 млрд рублей
30.03.2016 30.03.2016 1565.50000 
1511.50000 млрд рублей
29.03.2016 29.03.2016 1511.50000 
1254.00000 млрд рублей
28.03.2016 28.03.2016 1254.00000 
1644.10000 млрд рублей
25.03.2016 25.03.2016 1644.10000 
1726.70000 млрд рублей
24.03.2016 24.03.2016 1726.70000 
1626.60000 млрд рублей
23.03.2016 23.03.2016 1626.60000 
1636.70000 млрд рублей
22.03.2016 22.03.2016 1636.70000 
1739.80000 млрд рублей
21.03.2016 21.03.2016 1739.80000 
1614.80000 млрд рублей
18.03.2016 18.03.2016 1614.80000 
1654.00000 млрд рублей
17.03.2016 17.03.2016 1654.00000 
1366.60000 млрд рублей
16.03.2016 16.03.2016 1366.60000 
1409.10000 млрд рублей
15.03.2016 15.03.2016 1409.10000 
1467.60000 млрд рублей
14.03.2016 14.03.2016 1467.60000 
1447.70000 млрд рублей
11.03.2016 11.03.2016 1447.70000 
1586.60000 млрд рублей
10.03.2016 10.03.2016 1586.60000 
1591.70000 млрд рублей
09.03.2016 09.03.2016 1591.70000 
1525.40000 млрд рублей


В разделе "Календарь статистики" публикуются комментарии специалистов относительно степени влияния того или иного макроэкономического индикатора на поведение фондового рынка. Вы сможете ознакомиться с комментарием, нажав на кнопку , расположенную рядом со значением индикатора

Пожелания по разделу: lenta@corp.finam.ru, wm@corp.whotrades.eu, тел 796 9388 доб 4156, 2400